Ghid de utilizare

 

MICB Web-Business

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins:

 

 

1. Cerinţe tehnice
2. Măsuri pentru utilizarea în siguranţă a sistemului
3. Accesarea
4. Vizualizarea extrasului din cont
5. Crearea Ordinului de plată în lei (tip 001)
6. Crearea
Transferurilor de credit bugetare (model 101)

7. Crearea Ordinuli de plată în valută străină (tip 70)
8. Crearea cererii de conversiune a valutei

9. Crearea Ordinului de plată intrabancară în valută

10. Crearea unui mesaj

11 Expedierea unui fişier

12. Legătura cu Sistemele de contabilitate
13. Semnarea documentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cerinţe tehnice

Pentru funcţionarea sistemului sunt necesare următoarele cerinţe tehnice:

-       Calculator, tablet sau SmartPhone;

-       Conectare la reţeaua internet;

-       Navigatorul (browser) Internet Explorer versiunea 10 sau mai înalt, GoogleChrom, Mozilla FireFox sau Safari;

-      Telefonul mobil pentru Semnătura Mobilă;

 

 

2. Măsuri pentru utilizarea în siguranţă a sistemului:

 

-       Nu transmiteţi semnătură digitală şi parola la o altă persoană;

-       Nu permiteţi transmiterea login-ului şi parolei de acces la sistem, la o altă persoană;

-       Restricţionaţi accesul utilizatorilor locali la calculator unde este instalat sistemul;

-       În cazul pierderii loginului şi/sau parolei este necesar să anunţaţi imediat banca;3. Accesarea

 

În bara de adrese a Browser-ului scrieţi: https://web1.micb.md/ sau prin link-ul sistemei pe site-ul băncii www.micb.md

 

Cum obţineţi accesul:

 

Ø În cazul în care dispuneţi de loghin şi parolă personală (din 16 simboluri) utilizată pentru accesul în sistemul WebClient (versiunea anterioară), intraţi în sistemă (https://web.micb.md/Bol.WebClient) cu parola veche şi în rubrica ADMINISTRARE alegeţi SCHIMBAREA PAROLEI MELE după care modificaţi parola. Cu parola nouă puteţi activa aplicaţiile MICB Web-Business şi (https://web1.micb.md/) MICB Mobile-Business.

 

Ø În cazul în care nu dispuneţi de loghin şi parolă personală de acces, necesar să încheiaţi un contract de deservire cu Banca după care veţi primi datele de acces prin email la adresa indicată în contract.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vizualizarea extrasului din cont

 

4.1 Din meniul principal accesaţi compartimentul Conturile mele

4.2 Pentru vizualizarea extrasului din cont, pe pagina principală selectaţi numărul contului din stînga ecranului.

 

4.3 Pentru a obţine un extras detaliat, treceţi la pagina principală şi selectaţi din compartimentul Rapoarte, opţiunea Extras din cont.

4.4 În cîmpul Cont tastaţi pe spaţiul () care va deschide lista de conturi.

4.5 Din lista afişată alegeţi un cont şi indicaţi perioada (data pentru începutul şi sfîrşitul perioadei), după care tastaţi Obţine.

Notă: Pentru prima încercare puteţi obţine extrasul pe o perioadă de pînă la 15 zile.

 

4.6 Pentru a tipări extrasul la imprimantă tastaţi butonul Tipar.

4.7 Pentru a obţine extrasul într-un fişier textual tastaţi Export de 1C.

 

 

 

5. Crearea ordinului de plată în lei (tip 001)

 

5.1 Din meniul principal accesaţi compartimentul Document Nou

5.2 Din lista opţiunilor apărute selectaţi Ordin de plată

5.3 În compartimentul Plătitor, în cîmpul Contul banii tastaţi pe spaţiul (...) şi alegeţi contul.

 

5.4 În compartimentul Beneficiar, în cîmpul Contul bancii tastaţi pe spaţiul (...) şi alegeţi banca sau introduceţi ultimele trei simboluri din codul băncii (ex.-309) şi transferaţi cursorul în cîmpul Contul bancar - codul şi denumirea vor apărea automat din catalog.

5.5 Introduceţi contul beneficiarului şi transferaţi cursorul într-un alt cîmp - dacă beneficiarul a fost introdus anterior, datele sale vor apărea automat.

5.6 Dacă documentul a fost completat/corect tastaţi Creează, Semnează.

5.7 Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va ajunge în mapa În aşteptarea conf.banca

Ø Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă.

Ø Documentele restituite nimeresc în mapa Pentru prelucrare.

 

Notă: Este posibil de a pregăti un transfer în ziua următoare, dar numai în luna curentă.

 

 

6. Instrucţiuni de creare a transferurilor de credit bugetare (tip 101)

 

6.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi Ordin de plată

 

 

6.2 În cîmpul Codul tranzacţiei alegeţi 101 (este înscris 001)

6.3 La introducerea Codului băncii, Contului bancar şi a Codului trezorerial denumirea şi destinaţia plăţii va apărea automat, dacă aceasta nu s-a întîmplat înseamnă că contul a fost introdus greşit.

6.4 Adăugaţi în cîmpul Destinaţia plăţii informaţia care lipseşte şi verificaţi dacă documentul este completat corect.

6.5 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide. După aceasta documentul nimereşte în mapa Pentru semnare.

6.6. Odată ajuns în mapa Pentru semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce deţine dreptul pentru a doua semnătură. Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va nimeri în mapa În aşteptarea conf.banca.

Ø Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă.

Ø Documentele restituite nimeresc în mapa Pentru prelucrare.

 

7. Instrucţiuni pentru crearea unui ordin de plată in valută străină (tip 70)

7.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi Ordin de plată in valuta

 

7.2 Substituiţi codul din cîmpul COD cu codul filialei dumneavoastră.

7.3 În cîmpul Account deschideţi catalogul şi alegeţi contul necesar.

7.4 Completaţi celelalte cîmpuri.

7.5 În cîmpul 57 Recepient Bank: alegeţi BIC (codul SWIFT al băncii beneficiare)

7.6 Apoi transferaţi cursorul în cîmpul Receiver account. Dacă aţi introdus corect codul, denumirea băncii va apărea automat. Completaţi celelalte cîmpuri şi verificaţi dacă documentul este completat corect.

7.7 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide. După aceasta documentul nimereşte în mapa Pentru semnare.

7.8 Din mapa Pentru semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce deţine dreptul pentru a doua semnătură. Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va nimeri în mapa În aşteptarea conf.banca

Ø Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă.

Ø Documentele restituite nimeresc în mapa Pentru prelucrare.

 

Notă: în cazul în care aţi creat un document MESAJ ŞI FIŞIER PENTRU BANCĂ (vezi punctul 11) cu informaţie suplimentară referitor la ordinul de plată în valută, indicaţi link-ul la document în rubrica Attach Document.

 

8. Crearea cererii de conversiune a valutei.

 

8.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi Cerere de conversiune a valutei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 În cîmpurile Plătitor şi Beneficiar indicaţi codul filialei dumneavoastră.

8.3 În cîmpul Contul deschideţi catalogul şi alegeţi contul.

8.4 Completaţi cîmpurile rămase.

8.5 Compartimentul Cursul operaţiunii

Ø  În cazul vînzării de lei atunci cursul se indică în cîmpul Credit/Debit rată şi suma valutei se calculează automat.

Ø  În cazul cumpărării de lei atunci cursul se indică în cîmpul Debit/Credit rată şi suma valutei se calculează automat.

8.6 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide. După aceasta documentul nimereşte în mapa Pentru semnare.

8.7 Din mapa Pentru semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce deţine dreptul pentru a doua semnătură. Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va nimeri în mapa În aşteptarea conf.banca

Ø  Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de banca.

Ø  Documentele restituite nimeresc în mapa Pentru prelucrare.

 

 

9. Crearea Ordin de plata intrabancara in valută

 

9.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi Ordin de plata intrabancara in valuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide. După aceasta documentul nimereşte în mapa Pentru semnare.

 

9.3 Din mapa Pentru semnare documentul va fi semnat de utilizatorul ce deţine dreptul pentru a doua semnătură. Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va nimeri în mapa În aşteptarea conf.banca

 

10. Crearea unui Mesaj

 

Sistemul MICB Web-Banking permite crearea şi expedierea unui mesaj online către administratorii sistemului din cadrul Băncii.

10.1 Din meniul principal selectaţi compartimentul Mesaj

10.2 Pentru crearea mesajului este necesar de completat cîmpurile TEMA şi MESAJ, apoi apăsaţi butonul CREAZĂ, după care PRELUCREAZĂ.

 

Notă: Administratorii sistemei MICB Web-Business vor primi mesajul dvs. în 5 minute.

 

 

11. Expedierea unui fişier

 

11.1 Pentru expedierea un fişier la bancă anexat la mesaj necesar de creat un mesaj conform paşilor din punctul 10.

11.2 Pentru anexarea unui fişier apăsaţi butonul BROWSE, alegeţi fişierul ce urmează a fi expediat după care apăsaţi butonul ÎNCARCĂ FIŞIERUL,

11.3 Bifaţi CONFIRMAREA DOCUMENTULUI şi finalizaţi cu butonul CREAZĂ şi apoi SEMNEAZĂ.

 

Notă: se acceptă fişiere în formatele PDF sau JPEG cu mărimea maximă de 10 Mb).

 

11.4 În cazul în care prin intermediul mesajului dvs. trimiteţi o informaţie suplimentară pentru ordinul valutar tip 70, atunci la crearea ordinului de plată indicaţi link-ul la documentul MESAJ ŞI FIŞIER PENTRU BANCĂ (vezi punctul 7)

 

 

 

12. Legătura cu sistemele de contabilitate

 

12.1 Pentru a obţine extrasul într-un fişier textual creaţi extrasul (vezi punctul 4).

12.2 Tastaţi Obtinea extras 1C apoi Descarcă extrasul pentru 1C (descrierea o găsiţi în fişierul 1C_Export.zip).

Pentru a obţine extrasul într-un fişier DBF (get UniversalAccounting) tastaţi Obtine extras UA, apoi Descarcă extrasul pentru UA: hBIC.dbf

Pentru a importa extrasul în sistem, pe pagina principală, în compartimentul Documentele în valută naţională alegeţi subpunctul Importul plaţilor din fişier 1C

 

 

 

Tastaţi butonul Brows, indicaţi fişierul XXXX.txt unde a fost descărcat documentul din sistemul contabil în formatul descris în documente (vezi fişierul 1C_Export.zip)

Tastaţi Import. Documentul nimereşte în mapa Pentru prelucrare. Apoi documentele pe rind trebuie deschise şi semnate cu semnătura electronică.

 

 

 

 

 

13. Semnarea documentului

 

13.1 Aveţi posibilitatea să semnaţi fiecare document în parte sau o lista de documente selectată la alegere.

13.2      Pentru semnare alegeţi documentul şi apăsaţi butonul SEMNEAZĂ.

13.3 Această funcţie este activă doar pentru utilizatorii conectaţi la Semnatura mobilă şi înregistraţi în sistema MICB Web-Business cu dreptul la Semnatura mobilă.

 

Notă: Informaţia suplimentară despre semnătura mobilă o gasiţi în saitul operator mobil.

 

13.4 Pe ecranul dispozitivului dvs. mobil va apărea mesajul care conţine informaţia despre numărul documentelor şi suma totală spre semnare.

13.5 Apăsaţi ACCEPT în cazul în care sunteţi de acord cu tranzacţia respectivă iar în caz contrar apăsaţi ANULA.

13.6 Următorul mesaj va indica codul tranzacţiei, apăsaţi ACCEPT.

13.7 Pentru semnarea documentului indicaţi parola pentru Semnatura mobilă.

13.8 Semnătura a fost efectuată cu succes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi serviciul suport

tel. 022 57 67 69, email: support@micb.md